Kiến thức cơ bản về linh kiện PC – Phần 1 – CPU (Central Processing Unit) – Bộ xử lý trung tâm.

CPU hay bộ xử lý trung tâm là một con chip dùng để xử lý, tính toán và điều phối thông tin trong toàn bộ hệ thống máy tính. CPU giống như bộ não của toàn hệ thống vậy. Bộ xử lý càng mạnh thì càng xử lý được nhiều thông tin hơn. Và một … Continue reading Kiến thức cơ bản về linh kiện PC – Phần 1 – CPU (Central Processing Unit) – Bộ xử lý trung tâm.