Có nhiều anh em đang muốn bỏ Chrome chuyển sang trình duyệt Microsoft Edge Chromium mới nhưng lại phân vân vì còn lưu nhiều bookmark và các tài liệu học tập quan trọng ở trình duyệt cũ đúng không nào. Trong bài viết bài, mình sẽ hướng các bạn chuyển toàn bộ dữ liệu như lịch sử, bookmark,… của Chrome và mọi trình duyệt khác nhau sang Edge mới nhé.

Đầu tiên, các bạn click vào dấu 3 chấm trên góc bên phải và chọn Settings.

Tiếp theo, bạn mở mục Profile ở menu bên trái và chọn dòng Import browser data.

Sau đó, bạn có thể chọn Firefox, Internet Explorer hoặc Google Chrome từ khung Import from rồi click Import.

Nếu các bạn sử dụng những trình duyệt không có trong danh sách thì có thể xuất toàn bộ bookmark thành một file HTML rối chọn Favorite or bookmarks HTML file.

Cuối cùng, bạn click vào Choose file và chọn bookmark đã tạo ra từ trước rồi Open là hoàn tất.

Chúc các bạn thành công!