“Bầy” chuột năm 2019 của Corsair

Ironclaw RGB – “Vuốt thép” của Corsair Ngay đầu năm 2019, chúng ta đã được chứng kiến một bước đi vô cùng táo bạo của Corsair khi mà họ cùng lúc cho ra mắt 3 chú chuột chơi game, mỗi chú một vẻ và phù hợp với hầu hết mọi cỡ tay cũng như kiểu … Continue reading “Bầy” chuột năm 2019 của Corsair