Đối với một số người thì việc chạy một card màn hình là vẫn chưa “đủ đô” đối với họ. Riêng về phía đội xanh NVIDIA thì nhiều người đã chạy song song nhiều card màn hình thông qua chức năng SLI (Scalable Link Interface) để có hiệu năng đồ họa tốt hơn. Nhưng trong một bài đăng trên diễn đàn 3DCenter thì trong những driver card màn hình gần đây, NVIDIA đã “âm thầm” mở chế độ checkerboard rendering, tạo tiền đề cho việc nâng cấp chất lượng đồ họa mà không cần đến SLI.

Chức năng checkerboard rendering có vài cách thức hoạt động, tùy theo nhà phát triển. Cách phổ biến nhất là chỉ render 50% khung hình, sau đó sử dụng thuật toán để “dự đoán” 50% còn lại rồi lấy nó “lấp vào chỗ trống”. Theo lý thuyết thì cách này sẽ cho ra khung hình với chất lượng tương đương mà không cần phải tốn quá nhiều tài nguyên như khi render 100%.

Theo bài đăng đó thì NVIDIA đã bắt đầu mở chức năng này kể từ driver card màn hình thuộc nhánh phát triển (development branch) r435. Ngặt nỗi tính năng render checkerboard chỉ có thể bật lên thông qua công cụ NVIDIA Profile Inspector và bắt buộc máy phải đang chạy song song ít nhất hai card màn hình.

Chức năng này sử dụng thư viện DirectX 10, 11, và 12, nhưng mức độ hoàn thiện thì không được tốt cho lăm. Một số game thì bị lỗi đồ họa, còn một số thì thậm chí còn không chịu chạy. Điều này cho thấy chức năng checkerboard rendering này vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển và vẫn chưa thể chính thức đưa ra ngoài thị trường.

Vì NVIDIA không cho biết gì thêm về chức năng này nên tất cả những thông tin xoay quanh checkerboard rendering đều chỉ là phỏng đoán của người dùng.

Nguồn: tom’s HARDWARE