Settings là một ứng dụng mặc định của Windows 10 cho phép chúng ta tùy chỉnh kha khá các thiết lập của hệ thống. Từ hình nền cho đến giao diện, từ cập nhật cho đến bảo mật, từ thiết bị cho đến tài khoản cá nhân.v.v tất cả bạn đều có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của bạn thông qua Settings. 

Để truy cập Settings trên Windows 10, bạn sẽ cần phải bấm vào Windows rồi chọn Settings sau đó mới chọn vào mục tính năng mà bạn cần chỉnh, tương tự như vậy khi bấm phím tắt Windows + I. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có nhu cầu truy cập cố định vào một tính năng duy nhất như Personalization để cài đặt giao diện desktop chẳng hạn thì việc đính hẳn tính năng đó lên desktop sẽ tiện hơn rất nhiều. Mặc dù Windows 10 không có cách mặc định nào để làm điều đó, nhưng các bạn vẫn có thể đính tính năng Settings lên desktop bằng mẹo sau đây.

Bước 1: Click chuột phải vào desktop, chọn New rồi chọn Shortcut.

Bước 2: Khi cửa sổ Shortcut hiện lên, bạn copy và paste dòng địa chỉ tương ứng với tính năng của Settings mà bạn muốn đính lên desktop vào ô Type the location of the item

Ví dụ như bạn muốn đính tính năng Personalization lên desktop thì bạn copy paste ms-settings:personalization vào ô Type the location of the item.

Dưới đây là bảng liệt kê tất cả các tính năng của Settings cùng với các địa chỉ tương ứng. Việc của bạn chỉ là dò xem tính năng nào bạn muốn có địa chỉ tương ứng là gì thì copy paste vào mà thôi. Sau khi copy paste xong bạn chọn Next là được.

Settings pageApp used for the shortcut
Accessibility
Closed captioningms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
High contrastms-settings:easeofaccess-highcontrast
Keyboardms-settings:easeofaccess-keyboard
Magnifierms-settings:easeofaccess-magnifier
Mousems-settings:easeofaccess-mouse
Narratorms-settings:easeofaccess-narrator
Other optionsms-settings:easeofaccess-otheroptions
Battery and power
Battery Saverms-settings:batterysaver
Battery Saver settingsms-settings:batterysaver-settings
Battery usems-settings:batterysaver-usagedetails
Power and sleepms-settings:powersleep
Display and user interface
Backgroundsms-settings:personalization-background
Colors (display)ms-settings:colors
Colors (personaliation)ms-settings:personalization-colors
Date and timems-settings:dateandtime
Displayms-settings:display
Mouse and touchpadms-settings:mousetouchpad
Personalizationms-settings:personalization
Region and languagems-settings:regionlanguage
Screen rotationms-settings:screenrotation
Speechms-settings:speech
Startms-settings:personalization-start
Themesms-settings:themes
Typingms-settings:typing
Network and radios
Airplane modems-settings:network-airplanemode
Bluetoothms-settings:bluetooth
Cellularms-settings:network-cellular
Data usagems-settings:datausage
Dialupms-settings:network-dialup
DirectAccessms-settings:network-directaccess
Ethernetms-settings:network-ethernet
Manage Wi-Fims-settings:network-wifisettings
Mobile hotspotms-settings:network-mobilehotspot
Proxyms-settings:network-proxy
Wi-Fims-settings:network-wifi
VPNms-settings:network-vpn
Other
For developersms-settings:developers
Offline mapsms-settings:maps
Optional featuresms-settings:optionalfeatures
Privacy
Account infoms-settings:privacy-accountinfo
Calendarms-settings:privacy-calendar
Camerams-settings:privacy-webcam
Contactsms-settings:privacy-contacts
Feedbackms-settings:privacy-feedback
Locationms-settings:privacy-location
Messagingms-settings:privacy-messaging
Microphonems-settings:privacy-microphone
Motionms-settings:privacy-motion
Other devices (privacy)ms-settings:privacy-customdevices
Privacyms-settings:privacy
Radiosms-settings:privacy-radios
Speech, inking, and typingms-settings:privacy-speechtyping
System and user
Connected devicesms-settings:connecteddevices
Family and other usersms-settings:otherusers
Lockscreenms-settings:lockscreen
Notifications and actionsms-settings:notifications
Proximityms-settings:proximity
Signin optionsms-settings:signinoptions
Storage Sensems-settings:storagesense
Tablet modems-settings://tabletmode/
Windows Updatems-settings:windowsupdate
Work accessms-settings:workplace

Bước 3: Đặt tên cho tính năng đó, nếu bạn đính tính năng Personalization thì đặt tên cho Shortcut là Personalization rồi chọn Finish.

Và đây là kết quả:

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!