AMD đã đi trước thời đại chăng?

Nhằm tạo ra một hệ sinh thái chiplet rộng mở hơn, Intel đã tham gia vào liên minh CHIPS Alliance và đóng góp một giao thức (protocol) có tên là Advanced Interconnect Bus (AIB), đồng thời nó có thể dùng với công nghệ EMIB (Embedded Multi-Die Interconnect Bridge) của Intel.

CHIPS Alliance được tạo ra bởi Linux Foundation để thúc đẩy sự phát triển của chip SoC và phần mềm mở dùng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Giao thức AIB của Intel là một chuẩn mã nguồn mở (open source) dùng để kết nối nhiều die trong cùng một con chip (package). Nhờ đó, những công ty khác sẽ có thể phát triển ra những con chiplet tương thích với chiplet của Intel và thậm chí là những công ty khác.

Liên minh này cho biết giao thức AIB sẽ còn được tiếp tục cải thiện và tất cả thông số kỹ thuật sẽ được đăng tải trên trang GitHub.

Nguồn: tom’s HARDWARE