Sau bản cập nhật có đến 140 lỗi gần đây thì Microsoft đang cố gằng sửa chữa lỗi lầm bằng cách … sửa một lỗi đã có từ một năm trước.

Cụ thể thì lỗi này sẽ xuất hiện khi các bạn dùng hai màn hình, tần số quét của màn hình chính sẽ giảm đi rõ rệt lúc bạn sử dụng màn hình phụ. Dù lỗi này đã xuất hiện rất lâu nhưng bây giờ Microsoft mới sửa được. Nguyên nhân của lỗi này là do trình quản lý màn hình của Windows 10 (Desktop Windows Manager) sử dụng tài nguyên phần cứng để tạo (render) giao diện của Windows.

Hiện tại thì Microsoft đã sửa được lỗi này và một số người dùng Reddit cũng xác nhận. Tuy nhiên, phiên bản được sửa là Windows 10 20H1 đang trong quá trình thử nghiệm. còn phiên bản Windows hiện tại vẫn chưa sửa. Nếu các bạn thường xuyên gặp lỗi này thì đành phải “chịu trận” và đợi đến tháng 3 hoặc đầu tháng 4 thì bản Windows 20H1 mới được phát hành.

Nguồn: MsPowerUser