2019 là năm có nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận, và chúng ta sẽ cần rất nhiều nỗ lực để làm chậm quá trình nóng lên của Trái đất. Vừa qua, Microsoft đã công bố chi tiết về kế hoạch giúp giải quyết tình trạng này.

Cụ thể, mục tiêu đầy tham vọng của Microsoft sẽ là giảm thiểu hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn khí thải carbon ra ngoài môi trường. Đây là một sự thay đổi táo bạo so với kế hoạch 2 năm về trước là loại bỏ 75% khí thải carbon.

Bên cạnh kế hoạch dài hạn cho đến năm 2030 này, Microsoft còn tuyên bố họ sẽ loại bỏ tất cả carbon mà công ty đã thải trực tiếp ra ngoài môi trường hoặc thông qua việc vận hành máy móc kể từ lúc được thành lập vào năm 1975 đến nay. Đồng thời, Microsoft cũng khởi động một chương trình giúp các nhà cung cấp và khách hàng giảm thiểu khí thải carbon ra ngoài môi trường; và thành lập quỹ 1 tỷ USD dành cho những phát minh công nghệ giải quyết được vấn đề khí thải này.

Chi tiết hơn, đại diện Microsoft cho biết thay vì giảm thiểu khí thải trong quá trình sản xuất, Microsoft còn tiến một bước xa hơn là loại bỏ tất cả khí carbon mà họ đã thải ra ngoài môi trường, và tiến tới tương lai 2030 là loại bỏ carbon ra khỏi môi trường nhiều hơn là công ty đã thải ra.

Sẽ có 3 phạm vi (scope) mà Microsoft sẽ xử lý từ đây cho đến năm 2030. Phạm vi 1 là khí thải trực tiếp, chẳng như khí thải của xe cộ. Phạm vi 2 là khí thải gián tiếp, ví dụ như khí thải được tạo ra trong quá trình sản xuất điện cho tòa nhà trong khuôn viên của Microsoft. Còn Phạm vi 3 là tất cả những hoạt động khác mà công ty có “dính líu” tới, bao gồm những chuyến đi công tác hay vòng đời sản phẩm.

Nhìn chung thì đây là một kế hoạch dài hạn với các mục tiêu rất vĩ mô. Chưa bàn đến tính khả thi của kế hoạch này, trước mắt nó cho chúng ta thấy Microsoft đang rất chú tâm về vấn đề khí thải, và có khả năng sẽ thôi thúc nhiều công ty khác “nối gót” theo Microsoft và làm điều tương tự, giúp Trái đất trở nên xanh sạch đẹp.Nguồn: Engadget