Hi vọng rằng bản cập nhật lần này không đẻ thêm lỗi nào nữa.

Microsoft vừa mới tung ra bản cập nhật Cumulative Update KB4551762 dành cho PC chạy Windows 10 version 1909 và 1903. Bản cập nhật này cải thiện tính năng bảo mật, ngoài ra thì không bổ sung tính năng nào mới cả. Một điều khá lạ thường là bản cập nhật Cumulative Update này là cái thứ nhì trong cùng một tuần, điều mà trước đây hiếm khi xảy ra.

Cụ thể, bản cập nhật này cải thiện tính năng bảo mật cho Microsoft Server Message Block 3.1.1 (SMBv3). Anh em có thể cập nhật thông qua phần Settings > Update & Security > Windows Update, hoặc có thể tải file cài tại đây.

Nguồn: MSPoweruser