Windows 7 đã có tuổi rồi anh em ạ.

Ngày 14/01/2020 chính thức đánh dấu sự kiện Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 7. Anh em vẫn có thể tiếp tục sử dụng hệ điều hành này bình thường, nhưng sẽ không được cập nhật bảo mật và tính năng mới. Vì thế, Microsoft đã từng tiến hành nhắc nhở người dùng chuyển sang Windows 10 bằng cách gửi thông báo “kín” cả màn hình trước ngày 14/01.

Và mới đây, người dùng Windows 7 tiếp tục nhận được thông báo toàn màn hình (full screen) nhắc nhở cập nhật lên Windows 10 để được hỗ trợ tốt hơn. Một số máy Windows 7 sẽ không hiện thông báo này, chẳng hạn như các máy trong chế độ kiosk, hoặc nằm trong tổ chức đã mua gói Extended Security Update.

Những máy còn lại thì sẽ hiện bảng thông báo như trên. “Remind me later” sẽ tắt thông báo trong 1 ngày, và bây giờ thì có thêm nút “Don’t remind me again” ở phía góc trái, bấm vào là tắt thông báo vĩnh viễn luôn.

Anh em sử dụng Windows 7 bản quyền sẽ được cập nhật miễn phí trên Windows 10, còn các công ty, tập đoàn thì có thể sử dụng gói Microsoft 365 Business để cập nhật máy tính lên Windows 10 miễn phí.

Nguồn: MSpoweruser