Top 10 game engine đang xoá nhoà ranh giới giữa thật và ảo

Hôm trước, mình có viết một bài giới thiệu top 9 game engine đã định hình thế giới game hiện đại. Vì thấy chủ đề này cũng khá thú vị nên mình có tìm hiểu thêm, và hôm nay tổng hợp thêm một danh sách nữa để giới thiệu đến các anh em. Sau đây … Continue reading Top 10 game engine đang xoá nhoà ranh giới giữa thật và ảo