Trên tay nhanh Triton 500 – Chiếc Gaming Ultrabook đầu tiên được trang bị GPU RTX 2080

30/1/2019 – Lưu ý, phiên bản Triton 500 mà người viết tham khảo tại Gear chỉ là bản mẫu, bản thương mại chính thức có khả năng sẽ còn thay đổi. 2017 và 2018 là 2 năm bước ngoặt đối với quá trình phát triển của laptop gaming nói riêng cũng như laptop hiệu năng … Continue reading Trên tay nhanh Triton 500 – Chiếc Gaming Ultrabook đầu tiên được trang bị GPU RTX 2080