Một dấu hiệu khả quan cho đội xanh.

Theo thông báo Intel Product Change Notification dành cho vi xử lý Cascade Lake Xeon Scalable thì Intel đã thêm Costa Rica vào danh sách cùng với 3 địa điểm “Test and Finish” khác, bao gồm: Penang (Malaysia), Kulim (Malaysia), và Việt Nam.

Mục đích là để đảm bảo nguồn cung được đảm bảo đầy đủ, cụ thể ở đây là vi xử lý Cascade Lake thế hệ thứ 2 Xeon Scalable trong các dòng Silver, Gold, và Platinum (cả loại đóng hộp và loại tray).

Intel sẽ thực thiện kế hoạch này theo đợt. Đợt đầu thì Costa Rica sẽ đi vào hoạt động từ ngày 19/04, còn những hoạt động còn lại sẽ bắt đầu vào ngày 03/08. Intel mong muốn rằng họ sẽ bớt bị phụ thuộc vào 3 địa điểm “Test and Finish” kia, và đồng thời tăng sản lượng thêm 25% với kế hoạch này.

Nguồn: TechPowerUp