Vào ngày 18/11, Youtube đã cập nhật điều khoản dịch vụ của họ. Dù cập nhật rất ngắn nhưng điều khoản bên trong lại ảnh hưởng đến toàn bộ người xem Youtube chúng ta. Trong đó điều khoản thứ hai nói rằng quảng cáo có thể xuất hiện trên các video không nằm trong chương trình YouTube Partner và Youtube sẽ dần dần đặt quảng cáo trên các video của các thương hiệu an toàn (mình đoán là video của các kênh có nội dung không vi phạm quy định tiêu chuẩn cộng đồng).

Nếu anh em chưa biết thì trước đây, chỉ những Youtuber làm đối tác của Youtube, đáp ứng một số điều kiện nhất định thì mới được bật quảng cáo kiếm tiền. Chẳng hạn như phải có 4000 giờ xem trong 12 tháng và có hơn 1000 người đăng ký. Theo như thông báo thì đây là một phần trong các khoản đầu tư của Youtube vào các giải pháp mới để các bên quảng cáo kết nối với người xem và phát triển kinh doanh. 

Với sự xuất hiện của điều khoản này, Youtube sẽ thoải mái chèn quảng cáo vào mọi video, dù chủ kênh Youtube đó không phải là đối tác của họ. Việc này không chỉ làm phiền chủ kênh mà còn làm phiền người xem rất nhiều. Một số kênh dù đủ điều kiện nhưng không bật tính năng kiếm tiền từ quảng cáo mà khuyến khích người xem donate thông qua một số phương thức khác. Bù lại thì chủ kênh đó sẽ không bật quảng cáo để cảm ơn sự hỗ trợ từ người xem.

Các thay đổi này đang được triển khai trên các kênh tại Hoa Kỳ. Đến giữa năm 2021 thì mới áp dụng trên toàn thế giới nhé.

Nguồn: PC Gamer