Có khi nào game sẽ lấy bối cảnh ở Mexico luôn không?

Một tài khoản trên Twitter chuyên thu nhặt những thông tin rò rỉ về tựa game Grand Theft Auto VI vừa mới phát hiện ra resume (lý lịch nghề nghiệp) của một diễn viên có đề cập đến GTA VI trong số các dự án của anh ta.

Resume đó thuộc về Jorge Consejo, một diễn viên người Mexico, và bản lý lịch kia chỉ để cập anh ta đóng vai “The Mexican” (Người Mexico) trong GTA VI mà thôi. Một điều khá thú vị là văn bản này cho thấy Jorge đã tham gia vào dự án này từ hồi 2018 rồi, nghĩa là những tin đồn trước đây về việc Rockstar đang làm phần kế tiếp của series huyền thoại Grand Theft Auto là có cơ sở.

Càng đáng nghi hơn nữa là Jorge đã gián tiếp phản hồi lại những tin đồn này trên Twitter, nói rằng có những trường hợp do bị ràng buộc mà anh không thể tiết lộ thêm chi tiết về nó. Nếu Jorge không thể xác nhận hoặc chối bỏ tin đồn thì điều này ám chỉ rằng anh ta ít nhiều cũng có tham gia vào dự án này. Do đó, có vẻ như nhân vật đầu tiên được hé lộ trong GTA VI là một người Mexico.

Nguồn: What Culture