Một viện chính sách (think tank) tại Anh là Tax Watch vừa mới cáo buộc hãng Rockstar là họ đã làm dụng chương trình giảm thuế “Video Games Tax Relief” vào năm 2018/19. Và cho dù doanh thu của GTA 5 là hơn 7,8 tỷ USD kể từ năm 2014 đến nay nhưng Rockstar vẫn không trả thuế UK Corporation Tax trong vòng 4 năm qua.

Cụ thể, Rockstar đã xin giảm được £37,6 triệu tiền thuế từ chương trình “Video Games Tax Relief” vào năm 2019, nâng tổng số tiền xin giảm lên thành £80 triệu kể từ khi chương trình này được giới thiệu vào năm 2014. Trong tổng số 1110 đơn yêu cầu kể từ lúc VGTR được bắt đầu thì Rockstar chiếm ¼ số đó, trong khi Rockstar chỉ phát hành có 2 game đủ điều kiện để xin giảm thuế.

Đại diện Rockstar cho biết nhờ có chương trình VGTR giúp đỡ mà Rockstar Games đã có thể đóng góp nhiều hơn cho nước Anh, tạo hơn 1000 việc làm tại London, Lincoln, Yorkshire, và Scotland. Điều này không chỉ đóng góp cho nền kinh tế mà còn khẳng định Vương Quốc Anh là đầu tàu trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp gaming.

Rockstar không phải là công ty duy nhất bị chỉ trích việc trốn thuế tại nước Anh. Trước đó cũng đã có những công ty như Warner, Sony, và Sega lạm dụng chương trình này để được miễn giảm thuế.

Nguồn: PC Gamer