Chia sẻ cách mà mình đã xin bố mẹ mua laptop gaming thành công

Ai cũng đã một thời xin bố mẹ mua máy chơi game, máy tính hay laptop phải không nào, thế nhưng cái gì đó nó liên quan đến gaming thì lại là một câu chuyện khác. Anh em gamer chắc chắn là hiểu rõ nhất điều này, mình cũng đã từng xin bố mẹ mua … Continue reading Chia sẻ cách mà mình đã xin bố mẹ mua laptop gaming thành công